การรับประกัน

การรับประกัน

เงื่อนไข การรับประกัน สินค้า

  1. การรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้ง
  2. รับประกันการเสียจากการใช้งานจริงเท่านั้น
  3. บริษัทฯไม่รับประความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โจรกรรม และอุบัติเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯจะไม่รับประกันความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้าที่
    ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทฯ
  5. บริษัทฯจะไม่ การรับประกัน สินค้าในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์

การรับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ

421 total views, 2 views today