การรับประกัน

การรับประกัน

เงื่อนไข การรับประกัน สินค้า

  • การรับประกัน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 1 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้ง
  • รับประกันการเสียจากการใช้งานจริงเท่านั้น
  • บริษัทฯไม่รับประความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โจรกรรม และอุบัติเหตุต่างๆ
  • บริษัทฯจะไม่รับประกันความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทฯ
  • บริษัทฯจะไม่ การรับประกัน สินค้าในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์

การรับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ

Loading